עמוד 5

התכתבות עם אחד מהרבנים:

שלום כבוד הרב ...

ראיתי קונטרס על ספקות בלחם שאנחנו אוכלים

אני שולח את קונטרס הזה.

?האם זה אומר שכל ברכות המזון שלנו על לחם לבטלה?

לכבוד ר' ....

במשנה כלאים א,א תנן החטים והזונין אינן כלאים זה בזה, ופירש הרע"ב שהזונין היא מין שאינו ראוי למאכל אדם, ומאכילים אותו ליונים, והתחיל לפני המבול כשענש הקב"ה את העולם שלא תהיה תבואתן מזריע זרע למינהו, אלא ממין אחד, וכשזרעו חטים צמחו זונין. וזהו מה שקוראים היום שינוי גנטי או mutation. וכיון שהזונין באים משינוי מחטים, פסקה המשנה שאינם כלאים זה בזה. והשתא ק"ו ומה זונין שאינן ראויים למאכל אדם כלל מ"מ די קרובים הם לחטים עד שאינם כלאים, א"כ כל אותן מיני חטים שעירבו ביחד כדי לעשות החטים של זמננו, בודאי אינם כלאים והכל חטים, וכ"ש שהם לא עשו לשנות את גרעיני החטים עצמם, רק כדי לשנות את גובה הגבעולים, וכדי שלא ימותו בקור וכדומה, וכדי שייצאו יותר גרעינים בקנה אחד, אבל עיקר הגרעין טעמו שוה, דאל"כ לא היו מצליחים כ"כ בשינוי זה. וכיון שאינם כלאים, הם חטים לכל הדינים ומותר לצאת בהן חובת מצה ולברך המוציא וברכת המזון, כך נראה לענ"ד אבל יש לשאול למורה הוראה.

לכבוד רב .......

בקונטרס ששלחתי מודגש ש 2 מ4 מרכיבי חיטה מודרנית לא שייחים

ל5 מיני דגן ו ק"ו של כבוד הרב לא מתקיים. וגם אי אפשר להגיד שחיטה מודרנית

המשך של חיטה הקדומה כי באותה מעידה היא המשך של צמח Aégilops cylíndrica

או Aegilops speltoides שנותנים ביחד  4 מ6 סטים של

כרומוזומים לחיטה מודרנית ולא שייכים ל5 מיני דגן.

בקונטרס ששלחתי מודגש "הבצק של חיטה מודרנית תופח לגובה רב יותר "

כנרה 18 דקות של החמצת בצק לפי הלכה שייכים לחיטה קדומה ולה שייכים

לחיטה מודרנית שתהליך החמצה שלה יותר מהיר עז יש ספק שאפשר לצאת

בחובת מצא בפסח בחיטה מודרנית (עם בכלל יש לה דין חיטה).

כבוד הרב כתב " וכ"ש שהם לא עשו לשנות את גרעיני החטים עצמם"  - הם כן שינו לגמרי את

את הגרעינים בכול המרכיבים: פחמימות, חלבונים, מגנזיום, נחושת, ברזל, אבץ ועוד (כמו שכתוב

בקונטרס).

כבוד הרב כותב "אבל עיקר הגרעין טעמו שוה, דאל"כ לא היו מצליחים כ"כ בשינוי זה"

אף אחד לא בדק טעם של חיטה מודרנית לעומת קדומה אבל שמים גנים של כלב

לעגבנייה והרבה דוגמאות כאלה ומאוד מצליחים (genetically modified organisms- GMO).

שאלת כשרות בפירות וירקות כאלה אפשר לפתור בספק ספיקה אבל ענין ברכות לא ברור. האם בספק לא כדאי לברך "שהכול נהיה בדבורו" ?

אני מצאתי שעדיין אפשר לקנות חיטה קדומה בכמה מקומות: 

https://www.azurestandard.com/shop/product/13642//

http://pleasanthillgrain.com/buy-organic-einkorn-for-sale-bulk

http://www.shilohfarms.com/heirloom-einkorn-grain-organic/

https://nuts.com/cookingbaking/grains/organic-einkorn.html

http://www.igourmet.com/shoppe/prodview_prod.aspx?redirect=true&prod=1795#

http://fieldstoneorganics.ca/products/organic-whole-grains/einkorn.php

https://www.adaptiveseeds.com/product/flowers/einkorn/

http://www.ancientgrains.com/shop/farro/einkorn/ 

כדאי  לעשות את זה ולצאת בספקות דאורייתא

כתובת לתגובות:

abababab013579@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

lehem.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם
צפיות באתר: 624